Presentatie-overzicht Meinweg Ecotop 2008-2018

Jaar

Download

Titel (Totaal 67 / 8 categorieën)

Spreker


 

 

 

 

Algemeen (13)

 


2009


Droge heide en heidebeheer, een blik in de toekomst

Harrie Hekhuis

2010


Geomerfologie van de Roode Beek

Jan Boeren

2011


Ontstaan D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette

Leo Reyrink

2011


Biodiversiteit NP de Meinweg, inleiding tot een bijzondere publicatie in 2012

Jan Boeren

2013


De Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg

Ernest van Asseldonk

2014


Bosbeheer in de Meinweg

Robert Ouwerkerk

2014


Waldbewirtsschaftung und Pflege in die Grenzregion

Peter Kolshorn

2014


Natuuronderzoek, de basis voor natuurbeheer

Ton Lenders

2017


Biodiversiteit, over de strategie in NRW-Duitsland

Andre Seitz

2017


10 jaar Meinweg Ecotop, over nut van natuuronderzoek

Ton Lenders

2018


Natte natuurontwikkeling in de Nederlandse grensstreek

Jan Boeren

2019


Bosreservaten op de Meinweg

Rienk-jan Bijlsma

2019


Bosontwikkeling, omvorming naald- en Eikenbossen

Brigitta Szyska 

Insecten (11)

 


2008


Libellen van de Meinweg

Jan Hermans

2009


Vliesvleugeligen van de Meinweg

Jan Hermans

2010


De bronlibel op de Meinweg

Jan Hermans

2011


Nachtvlinders in de grensstreek

Ernest van Asseldonk

2011


Bijzondere libellen in de grensstreek

Jan Hermans

2014


Het vliegend hert, een bewoner van oude bossen

Rob Geraeds

2014


Nachtvlinders in bosgebieden, kennis van zaken?

Ernest van Asseldonk

2017


De Liesgrasboorder, een unieke soort voor de Meinweg

Marc Poeth

2017


Heideblauwtje en Heivlinder in de Nederlands-Duitse grensstreek

Jan Hermans

2018


Winnaars & Verliezers; Veranderingen in de libellenstand van de Meinweg

Jan Hermans

2019


Het belang van dode en levende bomen voor angeldragers

Ivo Raemakers 

Paddenstoelen (3)

 


2013


Paddenstoelen in de grensstreek

Peter Eenshuistra

2013


Paddenstoelen in de grensstreek

Karl Wehr

2019


Paddenstoelen levend op dood hout

Karl Wehr 

Planten(5)

 


2014


Autochtone bomen en struiken in het Meinweggebied

Bert Maes

2014


Verjonging van Jeneverbes

Esther Lucassen

2014


Meinweg, relict van een bosheide

Freek van Westreenen

2017


De Wolfsklauw in de grensstreek

Norbert Neikes

2019


Knotbeuken in het Grenspark

Günter Wessels 

Reptielen/ Amfibien (11)

 


2008


Knoflookpad op de Meinweg, verleden heden en toekomst

Rob Geraeds

2009


Adderbeschermingsplan, de stand van zaken

Ton Lenders

2011


De herontdekking van de Adder in de Lüsekamp

Peter Kolshorn

2012


Atlas herpetofauna NRW

Martin Schlüpmann

2012


Atlas herpetofauna Nederland

Raymond Creemers

2012


Herpetofauna van de Duitse Meinweg

Phlip Koch

2012


De Heikikker

Harrie van Buggenum

2012


De Gladde slang in het Boschbeekdal

Anya You

2012


De Knoflookpad

Ben Crombaghs

2017


De Hazelworm, een verrassend talrijke hagedis

Rick Reijerse

2018


De uitzetting van de Knoflookpad, de padden individueel gevolgd

Rob Geraeds 

Vissen (3)

 


2010


De beekprik van de Roode Beek

Thijs Belgers

2011


Vissen in de Roer

Rob Gubbels NL

2011


Vissen in de Roer

Thijs Belgers 

Vogels (14)

 


2008


Watergebonden broedvogels op de Meinweg

Jan Boeren

2009


Nachtzwaluw verorbert uil!

Ernest van Asseldonk

2011

 

Heidevogels in het grensgebied

Stefani Pleines

2013


Nieuwe vogels langs de Duits-Nederlandse grens

Stefan Sudmann

2014


De invloed van bosbeweiding op bedreigde vogelsoorten

Ansgar Reichmann

2015


Slechtvalk en Oehoe in de grensregio.

Bernd Baümer 

2015

 

De Boomvalk in het Roerdal.

Scipio van Lierop

2015

 

De Draaihals op de Meinweg, een nestkastbewoner?

Jan Boeren

2015


Nieuwe broedvogels in de grensregio

Peter Kolshorn

2015


De Blauwe kiekendief als wintergast op de Meinweg, GPS als hulpmiddel bij   kiekenonderzoek

Peter Heuts

2015


Het Meinwegplateau als overwinter- en doortrekgebied voor vogels

Patrick Lemmens

2018


Ontwikkeling van watergebonden vogels in de Duitse grensstreek

Stefanie Pleines

2017

 

De Raaf in de grensstreek, van zeldzaamheid tot vaste gast

Michael Jöbges

2019


Spechten in de grensstreek

Albert Kleibeuker 

Zoogdieren (7)

 


2013


Vleermuizen vliegen ook over de grens

Micheal Straube

2016


Vleermuizen in het Meinweggebied

Rene Jansen

2016


Uitbreiding van Bever in Roer, Swalm en Nette

Micheal Straube

2016


Braakballen als hulpmiddel bij verspreidingsonderzoek

Ernest van Asseldonk

2016


Migratie en dispersie van Wilde Zwijnen in het grensgebied

Gerard Muskens

2016


Sporenonderzoek op het Ecoduct Elmpt

Markus Heines

2018


De Beverrat en Muskusrat in de grenstreek

Ansgar Reichmann

 

Meinweg Ecotop

Natuur in de grensstreek