Meinweg Ecotop 2022

Ook dit jaar is er weer een Meinweg Ecotop gepland. Deze vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 in de Begegnungsstätte Niederkrüchten in Duitsland. Het thema van de Meinweg Ecotop 2022 is: Het Boschbeekdal, over soorten en beheer van een grensoverschrijdend beekdal.

Tijdens het ochtendprogramma wordt er aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het Boschbeekdal en worden er soorten besproken als de Knoflookpad, de Adder, Bijzondere vegetatie en begeleidende soorten boven en onder water. Hoe zit het toekomstbeeld van het Boschbeekdal er uit.....?

Graag tot ziens,

Namens de organiserende instanties.


Programma Meinweg Ecotop 2022 (Onder voorbehoud)

08.30 - 09.00 uur Ontvangst met koffie

09.00 - 09.05 uur  Introductie door de dagvoorzitters Ton Lenders - Voorzitter Werkgroep Natuur,Onderzoek en Beheer (NOB) NP De Meinweg & Peter Kolshorn - Ecoloog Biologisch Station Krickenbecker Seen (BSKS).

09.05 - 09.10 uur Welkomstwoord Geert Gabriels, Gedeputeerde Natuur van de Provincie Limburg.

09.10 – 09.35 uur  Ontstaansgeschiedenis van het Boschbeekdal en Luzekamp / Leo Reyrink 

09.35 – 10.00 uur  Eerste resultaten van de herintroductie van de Knoflookpad in  Lüsekamp en Elmpter Schwalmbruch – Stefanie Stablum  / BSKS 

10.00 – 10.25 uur Ontwikkeling van de waterkwaliteit in de Boschbeek 2015-2022. Andreas Pook / Kreis Viersen 

10.25 – 10.55 uur Pauze met koffie en vlaai

10.55 – 11.20 uur Plannen rondom het Boschbeekdal.- Waterschap Limburg 

11.20  – 11.45 uur Bijzondere soorten in het Boschbeekdal. Jan Hermans - Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL)

11.45  – 12.10 uur  De Adder in de omgeving van het Boschbeekdal. Peter Keijsers, Frank Heinen en/of Sjuul Verhaegh – NHGL

12.10 – 12.30 uur  Waterkwaliteit (macrofauna) en kwantiteit in het Boschbeekdal. Harry Tolkamp, Barend van Maanen en/of Monique Korsten - Waterschap Limburg.
 
12.30 – 12.55 uur  Discussie: Het Boschbeekdal van twee kanten bekeken..

12.55 – 13.00 uur  Afsluiting door dagvoorzitters, introductie middagprogramma


Middagprogramma

13.00 -13.45 uur Lunch Begegnungsstätte Niederkrüchten. Lunchpakket graag zelf 
meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

13.45 - 16.30 uur Bezoek aan het Boschbeekdal, vaste route via vaste punten met info.

16.30-17.30 uur Afsluiting en borrel in Begegnungsstätte Niederkrüchten

 

Meinweg Ecotop

Natuur in de grensstreek