Meinweg Ecotop 2019

Dhr. Karl Heinz Wassong, Burgemeester Niederkrüchten

Op zaterdag 28 september 2019 vond in Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch het natuursymposium Meinweg EcoTop 2019 plaats. Het was de 12e editie van de Meinweg Ecotop waarin,  Duitse en Nederlandse,  veldbiologen en natuurvrienden bijeen komen om hun kennis omtrent natuur grensoverschrijdend uit te wisselen.
Het thema van de Meinweg Ecotop 2018 was: Hout, leverancier van biodiversiteit, een onmisbare schakel. De dag werd geopend door wethouder Jan Smits van de gemeente Roerdalen en de burgemeester van Niederkrüchten, de heer Karl Heinz Wassong. De burgemeester heeft de organisatie, onder luid applaus, uitgenodigd om in 2020 de Meinweg Ecotop in zijn gemeente plaats te laten vinden....!  Ook dit jaar werd het ochtendprogramma weer in goede banen geleid door Ton Lenders en Peter Kolshorn. Een overzicht van het gevarieerde ochtendprogramma vindt u hieronder.

Wethouder Jan Smits, Gemeente Roerdalen

Tijdens het middagprogramma werd ondermeer het bosreservaat de Kombergen op de Meinweg bezocht, gezocht naar paddenstoelen rond St. Ludwig en in het aangrenzende Duitse deel gekeken naar de bosomvorming naald- naar loofbos.

Er werden twee workshops gehouden. Eén met als onderwerp insecten op dood en levend hout, de andere ging in op boomherkenning. Hiervoor was Jaap Smit van Cobra Adviseurs uitgenodigd. Alle deelnemers, sprekers en excursieleiders, bedankt voor jullie bijdrage aan een geslaagde Meinweg Ecotop 2019.

Voor een fotoverslag, klikt u hier

Hebt u aanvullende vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met Ton Lenders (tlenders@live.nl) of Peter Kolshorn (peter.kolshorn@bsks.de).

Ochtendprogramma Meinweg Ecotop 2019


Bosreservaten op de Meinweg / RienkJan Bijlsma- WUR

Rienk-Jan Bijlsma, WUR

In Nederland komen 59 bosreservaten voor. Nationaal Park de Meinweg bezit enkele bosreservaten, de Kombergen is er een van. De bosreservaten op de Meinweg vormen samen met enkele bosreservaten op de Veluwe de enige referentie voor natuurlijke ontwikkeling van inheems bos in Atlantisch laagland in Nederland. In de bosreservaten van de Meinweg wordt geen onderhoud gepleegd en is er sprake van natuurlijke ontwikkelingsprocessen. Het betreft nog relatief jonge bossen waarin de fase van natuurlijke sterfte en aftakeling nog plaats moet gaan vinden.


Bosontwikkeling, omvorming naald- en Eikenbossen  / Dr. Brigitta Szyska - Naturschutsstation Haus Wildenrath

Dr. Brigitta Szyska - Naturschutsstation Haus Wildenrath

In Kreis Heinsberg ten oosten van Nationaal Park de Meinweg vindt er op diverse plekken bosomvorming plaats van overwegend naaldhout naar eiken-berkenbossen. Naaldbossen zijn monotoon en zijn in vergelijking tot eiken-berkenbossen soortenarm in de zin van biodiversiteit. Geen andere inheemse boomsoort herbergt 300-500 soorten dieren als de eik. Dit grote aanbod aan voornamelijk insecten vormen weer voedsel voor predatoren als vogels en zoogdieren. De diverse locaties worden besproken. Voor het verspreiden van eikels werd dankbaar gebruik gemaakt van Gaaien.

Knotbeuken in het Grenspark / Günter Wessels - NABU Vierssen

Günter Wessels - NABU Vierssen

Knotbeuken zijn al eeuwenoud en komen op verschillende locaties in NRW voor. Het betreft bomen met dikke stammen, grillig en fabelachtig van vorm. De hisorie van de knotbeuk wordt besproken. Getracht wordt om oude knotbeuken te behouden en te herstellen. Ook wordt geprobeerd "nieuwe" kontbeuken te maken door de oude zaagtechnieken toe te passen. Het knotten van beuken wijkt af van de werkwijze die we kennen bij wilgen. Bij wilgen worden alle takken uit de knot verwijderd, als dit bij beuken gebeurd, gaat de boom dood.

Spechten in de grensstreek / Albert Kleibeuker – Stichting Koekeloere

Albert Kleibeuker – Stichting Koekeloere

Op de Meinweg komen zes soorten spechten voor, waarvan de Grote Bonte Specht het meest algemeen is. Deze soort komt op de Meinweg verspreid voor, maar heeft een voorkeur voor afwisselend in ouderdom verschillend naald- en gemengd bos. Het gaat goed met de spechten op de Meinweg, de meeste soorten nemen in aantal toe. Probleem bloijft de Draaihals. Deze spechtachtige die, als enige van de spechten, een trekvogel is, werd in de jaren 80-90 van de vorige eeuw nog regel matig als broedvogel aangetroffen, de laatste tientallen jaren nog maar sporadisch.

 


Het belang van dode en levende bomen voor angeldragers /  Ivo Raemakers  - Ecologica

Ivo Raemaker - EcologicaHout heeft een grote aantrekkingskracht op angeldragers. Dood hout is vooral belangrijk als gecombineerde nest- en overwinteringsplek, met name de dikke takken en stammen. De angeldragers maken gebruik van holten die door andere houtbewoners zijn gemaakt. Denk hierbij aan gangenstelsel van kevers en torren, spechtengaten, scheuren in droge stammen e.d. Angeldragers willen naast hout ook warmte en droogte, ze zijn daarom vooral te vinden langs zonnige, structuurrijke bosranden, soliatire bomen en struiken en open plekken in het bos.


Paddenstoelen levend op dood hout  / Karl Wehr- Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein

Karl Wehr- Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein

Paddenstoelen leveren een belangrijke bijdrage bij het afbreken van dood hout in bruikbare restbestandelen. De paddenstoelen vormen schimmeldraden in het hout. Wat we als paddenstoel op of tegen de stam zien staan, is het vruchtlichaam, de "bloem", van de schimmel. Een schimmel is in staat een levende boom te doden om er daarna nog jaren van te leven. Er zijn soorten die puur op loof of naaldhout voorkomen, mengvormen komen ook voor. Diverse soorten worden besproken aan de hand van fotomateriaal.

 

Meinweg Ecotop

Natuur in de grensstreek