Meinweg Ecotop 2014

Op zaterdag 27 september 2014 vond in Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch het natuursymposium Meinweg EcoTop 2014 plaats. Het was het zevende achtereenvolgende jaar dat Duitse en Nederlandse veldbiologen en natuurvrienden bijeen komen om hun kennis over de natuur in de grensregio uit te wisselen. In totaal namen 145 personen deel aan deze Ecotop, een record.

Het centraal thema van de EcoTop 2014 was ‘Bos”. Het ochtendprogramma bestond uit een achttal presentaties. Duidelijk is dat in de grensregio veel verschillende typen bos voorkomen. Enerzijds vinden we er monotone productiebossen, anderzijds meer natuurlijke bossen in bijvoorbeeld de beekdalen. Ieder bostype vraagt een eigen wijze van beheer. Dit beheer kan machinaal plaatsvinden, maar er is de laatste jaren in Duitsland ook ervaring opgedaan met paarden, runderen en schapen. De bossen in het Meinweggebied hebben een uitgebreide historie, maar zijn niet zo oud als men zou doen geloven, 'oude' boskernen zoals we die nu kennen zijn vaak slechts 70-80 jaar oud. Op de Meinweg komen ook een aantal bijzondere soorten bomen en struiken voor, denk bijvoorbeeld aan Wilde appel en Wilde mispel. Leuk is de vondst van enkele jonge jeneverbesstruiken in de grensstreek. Onderzoek heeft aangetoond dat door verzuring jeneverbeszaden slecht ontkiemen. De zuurgraad van de bodem neemt af, waardoor de soort weer de kans krijgt zich op de Meinweg te ontwikkelen. In oude bossen treffen we vaak interessante soorten insecten aan. Op de Meinweg kunnen we een groot aantal, vaak landelijk zeldzame nachtvlinders aantreffen. Ondanks het feit dat er ruim duizend soorten zijn beschreven, weten we maar erg weinig over de relatie van nachtvlinders met hun omgeving. Het huidige nachtvlinderonderzoek hoopt hier meer duidelijkheid in te geven. Waar wel veel informatie over verzameld is, is het Vliegend hert. Deze grootste kever van Nederland is recentelijk weer op de Meinweg aangetroffen. U kunt alle presentatie bekijken en downloaden, zie elders op deze pagina.

Het middagprogramma bracht ons per fiets of te voet naar enkele typische bossen in de grensstreek beheerders toelichting gaven op het gevoerde of te voeren beheer.


 

Overzicht presentaties Meinweg Ecotop 2014

Programma Ecotop 2014
Download hier het volledige programma van de Meinweg Ecotop 2014
Ecotop 2014 Programma_sept_NL.pdf (147.02KB)
Programma Ecotop 2014
Download hier het volledige programma van de Meinweg Ecotop 2014
Ecotop 2014 Programma_sept_NL.pdf (147.02KB)
Ecotop 2014 / Bosbeheer in De Meinweg / Robbert Ouwerkerk- SBB
1a Ecotop 2014 bos _SBB_Ouwerkerk.pdf (3.8MB)
Ecotop 2014 / Bosbeheer in De Meinweg / Robbert Ouwerkerk- SBB
1a Ecotop 2014 bos _SBB_Ouwerkerk.pdf (3.8MB)
Ecotop 2014 / Waldbewirtschaftung und -Pflege in de Grenzregion / Peter Kolshorn/ BSKS
1b Ecotop 2014 Waldbewirtschaftung BSKS_kolshorn.pdf (3.2MB)
Ecotop 2014 / Waldbewirtschaftung und -Pflege in de Grenzregion / Peter Kolshorn/ BSKS
1b Ecotop 2014 Waldbewirtschaftung BSKS_kolshorn.pdf (3.2MB)
Ecotop 2014 / Autochtone bomen en struiken in het Meinweggebied / Bert Maes / Ecologisch Adviesbureau Maes
2 Ecotop 2014_ Boskernen en Bomen_Maes.pdf (5.4MB)
Ecotop 2014 / Autochtone bomen en struiken in het Meinweggebied / Bert Maes / Ecologisch Adviesbureau Maes
2 Ecotop 2014_ Boskernen en Bomen_Maes.pdf (5.4MB)
Ecotop 2014 / Verjonging van Jeneverbes / Esther Lucassen - Onderzoekcentrum B-ware
3 Ecotop 2014 Verjonging Jeneverbes_Lucassen.pdf (4.02MB)
Ecotop 2014 / Verjonging van Jeneverbes / Esther Lucassen - Onderzoekcentrum B-ware
3 Ecotop 2014 Verjonging Jeneverbes_Lucassen.pdf (4.02MB)
Ecotop 2014 / Meinweg, relict van een bosheide / Freek van Westreenen - SBB
4 Ecotop 2014 Bos Meinweg_Westreenen.pdf (5.3MB)
Ecotop 2014 / Meinweg, relict van een bosheide / Freek van Westreenen - SBB
4 Ecotop 2014 Bos Meinweg_Westreenen.pdf (5.3MB)
Ecotop 2014 / Einfluss von Waldbeweidung auf gefährdete Vogelarten / Dr. Ansgar Reichmann / BSKS
5 Ecotop 2014 Brachter Wald_ Reichmann_BSKS.pdf (3.98MB)
Ecotop 2014 / Einfluss von Waldbeweidung auf gefährdete Vogelarten / Dr. Ansgar Reichmann / BSKS
5 Ecotop 2014 Brachter Wald_ Reichmann_BSKS.pdf (3.98MB)
Ecotop 2014 / Het Vliegend hert (Lucanus cervus) een bewoner van oude bossen / Rob Geraeds / HNGL
6 Ecotop 2014 Vliegend hert_ Geraeds.pdf (7.88MB)
Ecotop 2014 / Het Vliegend hert (Lucanus cervus) een bewoner van oude bossen / Rob Geraeds / HNGL
6 Ecotop 2014 Vliegend hert_ Geraeds.pdf (7.88MB)
Ecotop 2014 / Nachtvlinders in bosgebieden, kennis van zaken? / Ernest van Asseldonk- Stichting Koekeloere
7 Ecotop 2014 Nachtvlinders bossen_Asseldonk_SK.pdf (2.79MB)
Ecotop 2014 / Nachtvlinders in bosgebieden, kennis van zaken? / Ernest van Asseldonk- Stichting Koekeloere
7 Ecotop 2014 Nachtvlinders bossen_Asseldonk_SK.pdf (2.79MB)
Ecotop 2014 / Natuuronderzoek... de basis voor natuurbeheer.. / Ton Lenders / Werkgroep NOB NP de Meinweg
8 Ecotop 2014 NKI_Lenders.pdf (3.2MB)
Ecotop 2014 / Natuuronderzoek... de basis voor natuurbeheer.. / Ton Lenders / Werkgroep NOB NP de Meinweg
8 Ecotop 2014 NKI_Lenders.pdf (3.2MB)

 

Hebt u aanvullende vragen of opmerkingen neemt u dan contact op et Ton Lenders (tlenders@live.nl) of Peter Kolshorn (peter.kolshorn@bsks.de)  

 

Meinweg Ecotop

Natuur in de grensstreek