Ecotop Archief

Sinds 2008 wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van september de Meinweg Ecotop georganiseerd. In eerste instantie een initiatief van Nationale Park de Meinweg, Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere, hieraan zijn later ook het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en het Biologisch Station Krickenbecker Seen toegevoegd. 

De Ecotop heeft samenwerking tussen Duitse en Nederlandse organisaties hoog in het vaandel staan en wil dit onder meer uitdragen door tijdens de Ecotop natuuronderzoekers uit beide landen de gelegenheid te geven resultaten van onderzoek aan flora en fauna aan een breder publiek te tonen. Ook in het veld probeert de Ecotop deze samenwerking te ondersteunen door samen elkaars gebieden te bezoeken.

Korte verslagen en presentaties vindt u in het Ecotop archief.


 


 

 

Meinweg Ecotop

Natuur in de grensstreek